30th May 8:29am (GMT-5)

斯图加特(业余) - 汉堡(业余) 22.05.2020

斯图加特(业余)

6 - 4

汉堡(业余)

1st Half
0:33' 进球 斯图加特(业余)

6:13' 进球 斯图加特(业余)
8:38' 进球 斯图加特(业余)

1:18' 进球 汉堡(业余)


2nd Half

14:34' 进球 斯图加特(业余)
16:13' 进球 斯图加特(业余)


21:53' 进球 斯图加特(业余)
13:33' 进球 汉堡(业余)


18:19' 进球 汉堡(业余)
19:28' 进球 汉堡(业余)

比赛详情
6 比分 4